icon-menu
 

SCREENING SLUCHU

V naší ordinaci provádíme screeningové vyšetření sluchu 5 letých dětí.


V době preventivní prohlídky v 5 letech dítěte Vám jeho ošetřující lékař doporučí vyšetření sluchu u ORL lékaře. Cílem je záchyt poruchy sluchu u dětí před zahájením školní docházky. Má zamezit opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí.
Jde o neinvazivní vyšetření, které však vyžaduje aktivní spolupráci vyšetřovaného. Provádí se v tiché komoře/audiometrické kabině. Ve sluchátkách slyší vyšetřované dítě různé tóny a samo pak oznamuje zda tóny slyší. Dá se proto provést jen v případě, že je dítě zdravé, v dobré náladě a mentální kondici. V případě akutního onemocnění raději včas změňte termín vyšetření.
Samotnému vyšetření předchází rozhovor se zákonným zástupcem o osobní(dítěte) a rodinné anamnéze poruch sluchu a základní ORL vyšetření – vyšetření uší.
Po vyšetření dostanete zprávu s výsledkem pro registrujícího praktického lékaře Vašeho dítěte a výsledek vyšetření zapíšeme do Očkovacího průkazu dítěte, pokud ho k vyšetření přinesete.

Vyšetření provádíme po předchozím objednání.
Objednejte se telefonicky na čísle 456 424 419, můžete zanechat i vzkaz na záznamníku.
Nebo na e-mailové adrese: orlvysokemyto@seznam.cz

Po dobu vyšetření si prosím zajistěte péči o sourozence, kterým není zdravotní péče poskytována,
tak abyste se mohli věnovat výhradně vyšetřovanému dítěti.
Screening sluchu dítěte ve věku 5 let nelze kombinovat s dalšími zdravotními výkony.