icon-menu
 

CENÍK

Vyšetření sluchu (pracující v riziku hluku, ŘP):
  • cílené vyšetření ORL
  • audiometrie
  • výpočet ztrát sluchu dle Fowlera
450,- Kč
Vyšetření před nástupem na VŠ + zpráva500,- Kč
Vypracování zprávy o zdravotním stavu na žádost pacienta
Kopie zpráv ze zdravotní dokumentace
200,- Kč
50,- Kč
Domácí spánková monitorace – vyšetření chrápání

 24 hodinová monitorace pH – vyšetření refluxu (pojištěnci VZP)

Nová nosní kanyla + baterie

Nové baterie do monitoru

750,- Kč

580,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

Nahlížení do dokumentace (osoby vymezené zákonem)dle minutové kalkulace ordinace
Ošetření biostimulačním laseremsamostatný ceník (viz. níže)
Baterie do sluchadel (blistr á 6 ks)  

Vysoušecí tablety na sluchadla 2ks

Náhradní filtry do sluchadel 1 bal. á 8ks

Čistící tablety na ušní tvarovky 4ks/ 1 bal. á 2 ks

120,- Kč  
65,- Kč

160,- Kč

25,- Kč/ 125,. Kč

Vystavení duplikátu receptu                                                     50,- Kč

Ošetření mimo ordinační dobu na vlastní žádost                    500,- Kč

Ceník ošetření biostimulačním laserem
Ošetření bodovou sondou:1 sezení do 10 min. 120,- Kč
 
 za každou další 1 min. 12,- Kč
Ošetření sondou cluster:1 sezení / 220,- Kč
Tinnitus:1 sezení /1 ucho 120,- Kč
Předplatné 10 ošetření: Sleva 10 %