icon-menu
 

AKTUALITY

Akutní ošetření poskytujeme bez objednání
v k tomu vyhrazených ordinačních hodinách.

Do čekárny vstupujte se zakrytými ústy i nosem.
Po vstupu si vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
Dodržujte 2 metrové rozestupy.

K plánovanému vyšetření Vás objednáváme tak,
abychom zabránili hromadění pacientů v čekárně.
K vyšetření se dostavte cca 5 minut před časem na který jste objednaní
(ne příliš brzy, ani pozdě). Ochráníte sebe i ostatní před případným rizikem přenosu respirační infekce.