MUDr. Jana Šrámková
ORL Vysoké Mýto

Screening sluchu

V naší ordinaci provádíme screeningové vyšetření sluchu 5 letých dětí.

Od 1.1.2019 odesílá dětský lékař v rámci preventivní prohlídky v 5 letech dítě na vyšetření sluchu k ORL lékaři.

Cílem je záchyt poruchy sluchu u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí.

Informaci o screeningu sluchu obdrží zákonný zástupce dítěte od registrujícího praktického lékaře dítěte v době preventivní prohlídky dítěte ve věku 5 let.

Vyšetření provádíme po předchozím objednání v době speciálně vyhrazené pro preventivní vyšetření sluchu.
Správně vyšetřit sluch lze pouze zdravému dítěti.
V případě onemocnění dýchacích cest raději předem změňte termín vyšetření.

Screening sluchu dítěte ve věku 5 let nelze kombinovat s dalšími zdravotními výkony.

Výsledek vyšetření zapíšeme do Očkovacího průkazu dítěte
 přineste ho proto prosím k vyšetření.