MUDr. Jana Šrámková
ORL Vysoké Mýto

Ceník

Vyšetření sluchu (pracující v riziku hluku, ŘP) 410,- Kč
Vyšetření před nástupem na VŠ + zpráva 500,- Kč
Vypracování zprávy o zdravotním stavu na žádost pacienta 200,- Kč
Domácí spánková monitorace – vyšetření chrápání

Nová nosní kanyla + baterie

750,- Kč

100,- Kč

Nahlížení do dokumentace (osoby vymezené zákonem) dle minutové kalkulace ordinace
Ošetření biostimulačním laserem samostatný ceník (viz. níže)
Baterie do sluchadel (blistr á 6 ks)

Vysoušecí tablety na sluchadla 2ks

Náhradní filtry do sluchadel 1 bal./8ks

100,- Kč

50,- Kč

120,- Kč

Vystavení duplikátu receptu                                                     50,- Kč

Ošetření mimo ordinační dobu na vlastní žádost                    500,- Kč

Ceník ošetření biostimulačním laserem
Ošetření bodovou sondou: 1 sezení do 3 min. 70,- Kč
3-8 min. 80,- Kč
za každou další 1 min. 10,- Kč
Ošetření sondou cluster: 1 sezení / 200,- Kč
Tinnitus: 1 sezení /1 ucho 100,- Kč
Předplatné: 10 aplikací laseru za cenu 9 aplikací